Genopslag - Leder til afdelingen for Sygedagpenge & Ressourceforløb

Center for Arbejdsmarked i Guldborgsund Kommune søger ny leder til
afdelingen for Sygedagpenge & Ressourceforløb.


Sygedagpenge & Ressourceforløbsafdelingen varetager kontakten til borgere på sygedagpenge, jobafklaringsforløb og ressourceforløb. Afdelingen består dels af indsatsmedarbejdere, som arbejder med fastholdelse og forebyggelse af sygefravær og med fokus på tilbagevenden til en selvstændigt og selvforsørgende tilværelse. Og dels af ydelsesmedarbejdere som sikrer korrekt udbetaling til borgere og virksomheder. Desuden består afdelingen af 3 projektmedarbejdere, der varetager et sundhedsfagligt beskæftigelsestilbud for sygemeldte borgere med stress, angst og depression. Vi har fokus på, at vi sammen skaber gode resultater for borgerne. I den forbindelse skal lederen stå i spidsen for en indsats, der hviler på inddragelse af borgerne og skal medvirke til at reducere antallet af sygemeldte borgere.
Vi udvikler kontinuerligt vores metoder og indsatser til gavn for borgerne, og lægger stor vægt på et godt arbejdsmiljø.
Vi arbejder ud fra et værdibaseret ledelsesgrundlag. Du skal kunne lede gennem åbenhed, tillid og troværdighed i respekt for andre mennesker. Du skal være i stand til at sætte den enkeltes medarbejders faglighed i spil og understøtte medarbejderne som faglige eksperter. Dit hovedansvar bliver
 • At sikre gennemførelsen af den lovpligtige indsats kombineret med kommunens politiske strategier og resultatkrav over for personer på sygedagpenge, jobafklaringsforløb og ressourceforløb
 • At understøtte medarbejdernes trivsel, motivation, opgaveløsning og resultater, samt udvikling, såvel fagligt som personligt
 • At skabe klarhed over opgaveløsningen i afdelingen, tilrettelæggelse og optimering af arbejdsgange samt implementering af lovændringer
 • At sikre fælles ekspertise, kvalitetssikring og -udvikling af den faglige indsats
 • At være medansvarlig for overholdelse af tildelte budget
Vi søger en leder, der:
 • Har uddannelsesmæssige og/eller erhvervsmæssige forudsætninger for jobbet
 • Har erfaring med myndighedsarbejde og et mindset, der matcher den gældende beskæftigelsespolitik og samtidig have borgeren i centrum
 • Kan omsætte vedtagne politiske mål til handling og sikre fælles retning i implementeringen af disse, så de fastsatte mål nås
 • Kan understøtte organisatoriske forandringer og administrative processer ved en engageret, fleksibel og resultatorienteret tilgang
 • Kan styrke den tværfaglige indsats
 • Har en anerkendende, åben og involverende ledelsesstil
 • Er empatisk og tillidsfuld og har evnen til at være nærværende i en travl hverdag
 • Vægter det ledelsesmæssige fællesskab
 • Har gennemført lederuddannelse eller er indstillet på at gennemføre en sådan
Ansættelsesvilkår: Efter gældende overenskomst. Stillingen er til besættelse pr. 1. september 2021.

Mere information: Centerchef Lars Bostholm, tlf.: 2518 0325

Ansøgningsfrist: Onsdag den 30. juni 2021.

Samtaler: Forventes afholdt i uge 27.

Ansøgningsprocedure: Send din ansøgning ved at klikke på ”send ansøgning” og vedhæft din ansøgning og dit CV. Vi tager kun i mod elektroniske ansøgninger.

Mere om Guldborgsund Kommune:
Guldborgsund Kommune har pr. 1. august 2015 indført røgfri arbejdstid. Læs mere om Guldborgsund Kommune på www.guldborgsund.dk
Ansøg
Del i dit netværk
Frist:
Kontaktperson:
Lars Bostholm Centerchef
Stillingstype: Fuldtid
Guldborgsund Kommune
Parkvej 37, 4800 Nykøbing F
54 73 10 00
CVR 29188599
Powered by Emply